ประเทศไทย

(มีจำหน่ายตั้งแต่พฤศจิกายน จนถึงมีนาคม)

TOPS
Foodland
Gourmet market
Don Don DonKi
MaxValu

สิงคโปร์

(มีจำหน่ายตั้งแต่พฤศจิกายน จนถึงมีนาคม)

Don Don DonKi
meidi-ya
fair price

มาเลเซีย

(มีจำหน่ายตั้งแต่พฤศจิกายน จนถึงมีนาคม)

aeon
Don Don DonKi
mercato
Seibu

อินโดนีเซีย

(มีจำหน่ายตั้งแต่พฤศจิกายน จนถึงมีนาคม)

papaya
aeon
ranch market
cosmo
food hall

ฟิลิปปินส์

(มีจำหน่ายตั้งแต่พฤศจิกายน จนถึงมีนาคม)

mitsukoshi

back to top